Печат на банкови документи

Софтуерният продукт поддържа пълната информация, необходима за попълването и разпечатването на банкови платежни документи:
  • Платежно нареждане;
  • Платежно нареждане за плащане към бюджета;
  • Бюджетно платежно нареждане;
  • Вносна бележка;
  • Нареждане разписка;
  • Платежно искане.
Работи под Windows върху готови бланки или разпечатва попълнена бланка върху празен лист А4. Позволява настройка на печата и избор на шрифт, според изискванията на потребителя.

Продуктът обслужва дейността на едно търговско дружество. Няма ограничение в броя на работните станции, използващи системата. За повече фирми се закупуват отделни инсталации, като се предлага отстъпка по договаряне.

Цената на продукта е без ДДС и е описана в таблицата, както следва:

Продукт Цена в лева
Печат на банкови документи 300.00 лева

Ръководство за продукта и демо версия, може да изтеглите оттук:

Ръководство* Демо версия

За да стартирате демо версията на продукта, използвайте:

  • потребителско име: без име
  • парола: без парола

* За да отворите ръководството е необходимо да инсталирате Adobe Acrobat Reader.